Onze therapeuten worden erkend door de RBCZ en VBAG

YIN Therapeut©

Eerste twee leerjaar

Eerste leerjaar

Het eerste studiejaar leidt op tot het behalen van het certificaat YIN Basics. Het certificaat wordt behaald wanneer er een positief resultaat is behaald door het inleveren van het belevingsverslag van de doorlopen modules. Het eerste tot en met het tweede jaar samen leidt de cursist op tot het verwerven van het certificaat: YIN Coach. Daarna is er nog gedurende twee jaar van alles te volgen met nieuwe modules om inspiratie op te doen en door te groeien in het meesterschap binnen de YIN Therapie.

Tweede leerjaar

Het tweede jaar bestaat uit een aantal modules die verdieping geven in de theorie, inzichten en de toepassingsmogelijkheden binnen de praktijk van de YIN Therapie. Er zullen in dit jaar vernieuwende inzichten gebracht worden in hoe het fysieke, emotionele, mentale en spirituele lichaam werkt. De YIN Medicine wordt hier als basis ingebracht en ook de YINtensives doen hun intrede binnen het scholingsprogramma.
Na het doorlopen van de basismodules 1 t/m 7 is er de mogelijkheid om dit af te ronden met de Proeve van Bekwaamheid. Bij het behalen van deze dag ontvangt men het certificaat van YIN Coach. Dit is een branch erkende titel.