de Elementen

YIN Association | YIN Opleidingsinstituut | YIN Gilde

YIN Elementen

YIN Association | YIN Gilde

De 5 elementen leer overgekomen vanuit het oosten draagt veel wijsheid in zich. Momenteel is er veel kennis over te vinden en vooral over te lezen. Toch vraagt wijsheid zoals deze leer belichaamde ervaring. Beleven is het leren van nu en van de oudheid. Kennis is mooi, toch is ervaring rijker. De elementen vanuit het oosten zijn opgedeeld uit aarde, metaal, water, hout en vuur. Elk element gekoppeld aan twee organen en vooral ook in zich dragende ieder hun eigen kwaliteiten. Deze kwaliteiten zelf ervaren in je lichaam maakt dat je hierin kunt gaan cultiveren en uitdragen. Het herkennen van en voelen in je eigen lichamen van de verschillende kwaliteiten per element maakt ook dat je hier direct mee aan de slag kan. Ieder element opgedeeld in twee belevende dagen.
 
De cycli van de elementen zijn voeden of controlerend aan elkaar. Het herkennen van je eigen verdeling en daarmee kunnen inzetten op het voeden of controleren van dat element maakt dat er meer harmonie in het gehele systeem ontstaat. Verstaan van de elementen maakt ook dat je ze dagelijks meer gaat herkennen en inzetten voor je eigen voordeel. 
 
De cycli van geboorte, dood, vergaan en hergeboorte. De natuurlijke cyclus van alles om ons heen. Wetende dat alles om ons heen van het kleinste tot het grootste een weerspiegeling is van ons, zijn ook wij deze cyclus. Wij leven in een cultuur die wordt gekenmerkt door het verlies van de relatie (of vergeten van de relatie) met de natuur. Onze verre voorouders leefde allemaal met de natuurlijke cycli mee, en waren hiermee in eenheid. Momenteel worden we steeds meer misleid in het zien van alles op een lineaire schaal. Ik ben nu hier en moet dat daar gaan bereiken. Ik ben nog niet goed genoeg wanneer ik deze lijst niet afwerk. Vroeger was alles beter. Allemaal manieren om onszelf vast te zetten binnen het lineaire denken. 
 
In de oudheid wisten ze dat alles in ons, en buiten ons mee gaat met circulaire wetmatigheden. De zon komt op, bereikt het hoogste punt (maximaal Yang) om vervolgens weer af te dalen, onder te gaan en het meest donkere van de nacht te beleven (maximaal Yin). Om vervolgens weer op te komen. Dagelijks beleven wij deze cyclus, jaarlijks beleven we het met de seizoenen en over generaties beleven wij het als collectief met de eeuwen. Toch zijn steeds meer mensen deze wetmatigheid vergeten. Het terug herkennen, herinneren en beleven van de natuurlijke cycli brengt je in verbinding met de elementen. Elementen zou je kunnen zien als sleutels in de verbinding van de binnen- en buiten wereld. 
 
Ieder element draagt in hem of haar zijn eigen kwaliteiten. Wanneer bijvoorbeeld de zon op komt of het voorjaar is aangebroken kun je de energie duidelijk zien als de eerste vonk die naar buiten treed om zichzelf te brengen tot expressie (element hout). Allemaal hun eigen kwaliteiten, verbonden aan orgaan systemen en bepalend voor de algehele harmonie binnen het systeem. Zo ook in ons eigen lichaam. Om jezelf terug in verbinding te brengen met de oude wijsheden als terugkerende cyclus in jezelf zijn deze elementen modules ontwikkeld. Ieder element krijgt twee dagen om doormiddel van Yin en telkens een vleugje van Yang de kwaliteiten voor jezelf te beleven. In de beleving mag de herkenning weer ontstaan van leven inplaats van overleven. 
 
Handvaten worden uitgereikt waarin je deze kwaliteiten per element kunt cultiveren en uitdragen. Ten eerste voor jezelf en vervolgens ook voor je Yin lessen, cliënten, patiënten of geliefde. De modules zijn los van elkaar te volgens en er zit geen vaste chronologische volgorde in. Net wat voor jou resoneert is bedoeld. Telkens twee dagen om te vertragen, verbinden en herkennen van de cycli in jou. 

Opleidingsinformatie

Niveau cursus:
HBO+

Studiebelasting:
 14 uur, 2 lesdagen.

ECTS: 0

Certificaat:
Nee

Kosten:
€399,-

Element aarde

Element Water