(Y)in je bekken

YIN Association | YIN Opleidingsinstituut | YIN Gilde

(Y)in je Bekken

YIN Association

Dit is een Special zoals die nooit meer terugkomt!

Het bekken is de basis van het lichaam. Vanuit je bekken ontstaatbeweging, het verbindt de wervelkolom met de benen. Daarnaast beschermthet ook belangrijke organen in dit gebied.Als therapeut ben je op je eigen specifieke manier geschoold in hetbekkengebied. In deze scholing nemen we je mee in een holistische kijkvanuit de Integrative Medicine op dit gebied.Bindweefsel, ofwel fascia, is in het lichaam rijk vertegenwoordigd. Ookhet bekkengebied is omgeven met dit informatie dragende en verbindendenetwerk. Door zelf YIN-houdingen te beleven die gericht zijn op hetbekken en contact te maken met jouw bindweefsel in dit gebied, wordt jemeegenomen in de fysieke anatomie van het bekken en de emoties die erbij jou aangekoppeld zijn. Ook de mentale, metafysische en energetischeaspecten die door het innemen van een houding in het bewustzijn kunnenworden waargenomen, worden hierin meegenomen. Het belang van water, enspecifiek het water in jouw lichaam wordt op deze dag duidelijk. Jewordt meegenomen in de wereld van frequenties, fractals, licht en geluiden hoe dit aanwezig is in jou.Hoe kan een blokkade in een chakra klachten geven in je bekkengebied?Welke orgaansystemen zijn van invloed in deze regio en aan welkthema zijn ze gekoppeld? Hoe kan een stagnatie van een meridiaan(energiebaan) er voor zorgen dat het bekken niet optimaal functioneert?En wat zegt mij dit dan? Allemaal vragen (en antwoorden) die in dezescholing voorbijkomenEen dag gevuld met YIN, YIN Assist, YIN 3.3, chakra’s en nog veel meer.Voor jezelf en wellicht ook voor die ander.

De dag is van 10.00 – 17.00

(Y)in je Bekken
Sneek

14-12-2023

Opleidingsinformatie

Niveau cursus:
Nvt.

Studiebelasting:
1 lesdag

Kosten:
€99,-

Docent: 
Patrick Jordans

Rixt Wolters

Bijzonderheden:

Deze speciale prijs voor een hele dag