Proeve
van bekwaamheid

YIN Association | YIN Opleidingsinstituut | YIN Gilde

Proeve van Bekwaamheid

YIN Association

Van vakman(vrouw) schap naar meesterschap Omdat we begin juli weer via het KTNO deze module als geaccrediteerd hebben kunnen we opnieuw de verbinding maken met dat waar YIN Coach voor staat binnen de YIN Association

Deze dag staat in het teken van het bekwaam zijn als YIN Coach en aankomend YIN therapeut.

Het wordt een dag waarbij je gedurende zes uur mag doorvoelen wat er, naast geleerd ook door jezelf, voorgeleefd wordt in het contact met de ander, de client of patiënt.

Het durven vertrouwen op het geleerde en middels het inzetten van de verschillende YIN houdingen, passende vragen en verstillende opdrachten mag je vanuit vakmanschap naar meesterschap jezelf in wording laten zien. Het zal de eerste proeve zijn om jezelf te laten invoelen met wat YIN therapie verbonden aan je naam werkelijk voor jou inhoudt.

Specifieke leerdoelen van deze dag zijn: • Schouwen • Vertrouwen op intuïtie • Verbinden met bestaande kennis • Weten waar de kennis te vinden wanneer het niet voorradig in het brein • Herkenning van rode, oranje en gele vlaggen in het contact met jezelf en de client • Het gebruiken van spirituele meetinstrumenten op het vlak van energie en materie

De wereld van onze huidige opleidingswereld is ingebed in het systeem van toetsing en examens om aan te tonen dat je voldoet.

Binnen de YIN hebben we dit anders vormgegeven. Je voldoet namelijk altijd!

Vandaar dat we, om in het systeem te voldoen, met deze “verplichting” de Proeve van Bekwaamheid hebben geïntroduceerd. Het is een bijzondere dag welke gevuld wordt met YIN. Een dag bedoeld als afsluiting na een jaar of 2 jaar intensief doorleven van diverse modules welke je elke dag opnieuw geïntegreerd en beoefend hebt in je dagelijks leven.

Belangrijk is dat je voordat je aan de dag kunt deelnemen in ieder geval de twee basismodules, module 3, module 4 en de YIN ASSIST (mag ook nog de assisted YIN zijn) dient te hebben gevolgd. Het mag ook een compilatie van andere modules zijn die daarmee voldoende ECTS punten bij elkaar brengen om deel te nemen aan deze eerste doorgang naar het vakdiploma van YIN Therapeut. Een aanvraag is dan ook benodigd voor deelname.

Opleidingsinformatie

Niveau cursus:
HBO+

Studiebelasting:
6 uur 

Aanvangsniveau:
HBO

Verplichte literatuur:
n.v.t.

Certificaat:
YIN-Coach

Prijs:
€270,-

Proeve van bekwaamheid
Sneek

13-1-2024

Proeve van bekwaamheid
Sneek

20-12-2024